Siostra Łucja i objawienia fatimskie

Siostra Łucja, znana również jako Lúcia de Jesus dos Santos lub święta Łucja, była portugalską zakonnicą. Urodziła się w 1907 roku w Aljustrel, a zmarła w 2005 roku w Coimbrze. Była świadkiem rzekomych objawień maryjnych w Fatimie, które miały mieć miejsce od maja do października 1917 roku. Objawienia te Kościół katolicki uznał za prawdziwe w 1930 roku.

Świadkiem objawień, oprócz Łucji, było rodzeństwo Marto – Franciszek i Hiacynta. Dzieci te zmarły jednak wkrótce po objawieniach w wyniku grypy hiszpanki. Późnej starości dożyła jedynie Łucja, która została zakonnicą. W 1925 roku wstąpiła ona do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w Vilar, natomiast w 1948 roku – po uzyskaniu specjalnej zgody papieża – odeszła z tego zakonu i wstąpiła do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze.

Reklama

Przepowiednie siostry Łucji i tajemnice fatimskie

Reklama

Z objawieniami Matki Boskiej w Fatimie związane są trzy tajemnice fatimskie. Pierwsza i druga z nich zostały spisane i upublicznione w 1941 roku przez siostrę Łucję na polecenie biskupa Fatimy. Pierwsza tajemnica fatimska mówi o tym, jak wyglądać ma piekło. Natomiast druga ostrzegać miała podobno przed wybuchem II wojny światowej.

Najwięcej emocji wzbudza trzecia tajemnica fatimska. Jej pełna treść – według siostry Łucji – jest "przeznaczona tylko dla samych papieży". Została spisana przez Łucję w 1944 roku. Zawierający ją dokument trafił po kilkunastu latach do Watykanu do papieża Jana XXIII, a pod koniec lat 50. XX wieku znalazł się w archiwach watykańskich. Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej upublicznił papież Jan Paweł II w 2000 roku. Mowa jest w niej o kapłanie ginącym od kuli. Wiele osób upatruje w tym przepowiedni nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II, który miał miejsce 13 maja 1981 roku.

Przepowiednie siostry Łucji. Co czeka nas w 2024 roku i w kolejnych latach?

Objawienia w Fatimie nie były jedynymi, których doświadczyć miała siostra Łucja. Wizji miała mieć podobno jeszcze przed 1917 rokiem, a także po nim w: 1921, 1925, 1926, 1929 roku oraz w późniejszych latach, kiedy przebywała w zakonie w Coimbrze.

Niektóre wizje portugalskiej zakonnicy dotyczyły podobno konieczności modlitwy za cały świat. Inne przepowiednie siostry Łucji miały dotyczyć dalszych losów świata, w tym Polski oraz trzeciej wojny światowej. Według nich Chiny mają zaatakować Rosję i użyć do tego broni jądrowej. Spodziewać można się w związku z tym wielu ofiar. Ogromnie ucierpieć ma podobno wiele krajów. Jedynym, który uchroniony będzie przed katastrofalnymi skutkami wojny, ma być - zgodnie z przepowiedniami siostry Łucji - Polska. Wszystko dzięki temu – jak twierdziła zakonnica – że w naszym kraju, który już wiele wycierpiał, przestrzegane jest prawo Boże. Po zapowiadanej wojnie Polska ma stać się państwem silniejszym, które przewodzić zacznie całej Europie.

Przepowiednie siostry Łucji mają mówić również o klęskach żywiołowych i nietypowych zjawiskach atmosferycznych, które uniemożliwią nawet prowadzenie dalszych działań wojennych. Dojść ma podobno do silnych trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów.